Manual Sprzedaży – Zatrzymanie Kluczowej Wiedzy

Przeczytanie artykułu zajmie Ci: 2 minut

Przygotowanie Manuala Sprzedaży z najlepszymi praktykami sprzedaży

Poznaj, w jaki sposób możemy Ci pomóc przygotować Manual Sprzedaży, który zatrzyma najlepsze praktyki sprzedaży w Twojej firmie.

Jaki problem rozwiązujesz dzięki manualowi sprzedaży?

Procesy sprzedażowe w firmie mam już poukładane i wsparte funkcjonalnościami HubSpot. Zastanawiam się co dalej? A może czas na przygotowanie firmowego manuala sprzedaży? Swoistego zbioru metod, działań, szablonów komunikacji, historii firmowych oraz czynników pozycjonujących Twoją firmę na tle konkurencji. Jednym słowem wszystkiego, co Twój pracownik powinien wiedzieć o firmie i jak to efektywnie komunikować.

Wiedza całego zespołu zostanie spisana i usystematyzowana. Pozwoli to na wyrównanie jej poziomu u wszystkich sprzedawców. Pracownicy mogą Cię opuścić, chociażby z powodów osobistych. Kiedy odchodzą, zabierają jednak ze sobą swój kapitał intelektualny. Koszt zastąpienia potrafi być ogromy. W sytuacji, w której, chociaż niewielka część ich wiedzy i doświadczenia jest zawarta w takim manualu, Twoja strata jest mniejsza.

Plan działań przygotowania manuala sprzedaży

  1. Warsztaty z udziałem moderatora, które określą najlepsze praktyki sprzedaży.
  2. Określimy, jak komunikować firmowe wartości i korzyści dla klienta.
  3. Przepracujemy obiekcje, by nie stanowiły zamknięcia rozmowy.
  4. „Odkopiemy” historie firmowych sukcesów i porażek, a następnie przekujemy je na narzędzie sprzedaży.
  5. Wszystko to usystematyzujemy i zawrzemy w manualu.
  6. Pokażemy jak w przyszłości rozwijać go i aktualizować, tak abyś go miał zawsze na czasie

O co możesz rozszerzyć działania?

  1. Prowadzenie cotygodniowych spotkań ze sprzedawcami – wymiana doświadczeń i określenie najskuteczniejszych sposobów pracy Twojego zespołu jest kluczem do jego efektywności. Pomożemy prowadzić Ci takie spotkania, by każdy uczestnik wyniósł z nich najlepsze praktyki.
  2. Stworzenie artykułów branżowych – profesjonalny zbiór artykułów może pełnić rolę ocieplania kontaktów w procesach sprzedaży. Możemy Ci pomóc opracować ich treści oparte o specyfikę Twojej branży, firmy czy produktu. Pomożemy Ci je też profesjonalnie opakować elektronicznie.

Co otrzymujesz na końcu prac

  • Instrukcję pracy handlowców zawierającą najlepsze praktyki sprzedaży

Co zyskujesz dzięki manualowi sprzedaży?

Mam dokument, który zawiera najważniejsze dźwignie sprzedażowe mojej firmy. Posiadam drogowskaz dla działań handlowców, do osiągnięcia maksymalnych wyników sprzedaży. Najlepsze praktyki i historie sprzedażowe zostaną w firmie i posłużą kolejnym sprzedawcom.