100% Onboarding HubSpot Service Hub

Uporządkuj obsługę klienta i zwiększ efektywność całego zespołu obsługi

Zapewniamy jak najszybsze zautomatyzowanie kluczowych procesów obsługi klienta

Pomagamy zaprojektować efektywny proces obsługi klienta oparty o kluczowe funkcje Service Hub, jak system ticketowy, baza wiedzy i badania satysfakcji klientów.

Zakres wdrożenia
HubSpot Service Hub

💡 Na przykładzie HubSpot Professional

Przygotowanie
techniczne systemu

więcej »

Proces obsługi klienta
na HubSpot

więcej »

Codzienna praca
obsługi klienta

więcej »

Automatyzacja procesu obsługi

więcej »

Budowa
Bazy Wiedzy

więcej »

Badanie i ankietowanie klientów

więcej »

Integracje Hubspot z aplikacjami firm trzecich

więcej »

Raportowania i mierzenie efektywności procesów

więcej »

Przygotowanie techniczne systemu

Pełna konfiguracja techniczna systemu – użytkownicy, maile, aplikacja mobilna, kalendarz, spotkania, integracja z Gmail/Outlook RODO, konfiguracja bazy wiedzy i ankiet klientów

Omówienie i demonstracja zasad migracji danych do systemu – kontakty, tickety

Proces obsługi klienta na HubSpot

Zapoznanie zespołu z funkcjonalnościami Service Hub HubSpot

Zapoznanie z najlepszymi praktykami tworzenia procesu obsługi klienta na HubSpot, budowy kanałów kontaktu przez email, formularz, chat/bot, Facebook Messenger

Pomoc w mapowaniu procesu obsługi klienta, w kontekście jego całościowej ścieżki korzystania z usług firmy

Szkolenie z obsługi systemu w ramach funkcji inbox i tickets, baza wiedzy, ankiety badań klientów

Zapoznanie z procesami zarządzania ticketami i doradzenie w zakresie ich automatyzacji

Zasady tworzenie i wykorzystania bazy wiedzy w procesach automatyzacji obsługi klienta

Dostarczenie najlepszych praktyk w zakresie ankietowania i badania satysfakcji klientów

Codzienna praca obsługi klienta na HubSpot

Proces codziennej pracy na skrzynce kontaktowej Inbox

Proces obsługi ticketów

Wykorzystanie szablonów dokumentów i snippets

Umawianie spotkań za pomocą meetings – integracja z kalendarzem

Repozytorium dokumentów na HubSpot

Praca z zadaniami w systemie

Automatyzacja mailingu za pomocą sequences

Prowadzenie działań związanych z badaniem satysfakcji klienta, dzięki automatyzacji ankiet

Automatyzacja procesu obsługi

Szkolenie z automatyzacji procesów na HubSpot – tickets pipeline, bot/chat, Inbox

Automatyczne przydzielanie zleceń do pracowników

Automatyzacja obsługi klienta za pomocą bazy wiedzy

Automatyzacja badań i ankiet klientów

Eliminacja rutynowych czynności i ograniczenie ręcznego wprowadzania danych

Budowa Bazy Wiedzy

Pomoc w zaprojektowaniu zakres bazy wiedzy i jej zastosowania w procesach obsługi klienta

Szkolenie w zakresie automatyzacji procesów korzystania z bazy wiedzy i integracji z funkcjami Hubspot jak: bot, szablony maili, snippets, sequences

Badanie i ankietowanie klientów

Wprowadzenie w rodzaje ankiet badań klientów dostępnych w HubSpot – NPS, satysfakcja klienta, ocena działania wsparcia klienta

Doradztwo w zakresie automatyzacji badań klientów i ich integracji z procesami obsługi klienta, sprzedaży i marketingu

Integracje Hubspot z aplikacjami firm trzecich - marketplace

Analiza potencjału integracji HubSpot z aplikacjami zewnętrznymi

Zastosowanie aplikacji firm trzecich w zakresie webiar, tworzenia ofert, integracji z LinkedIn, procesami back office

Raportowanie i mierzenie efektywności procesów obsługi klienta

Zapoznanie z systemem raportów dashboard w HubSpot

Najlepsze praktyki monitorowania pracy zespołu obsługi klienta

Raportowanie efektywności bazy wiedzy

Raportowanie wyników badań klientów

Budowa własnych raportów za pomocą funkcji Custom Reports

Warunki realizacji
HubSpot Service Hub

Przygotowanie

  • Wsparcie w zakupie licencji
  • Kickoff projektu – poznanie celów klienta, mapowanie działań na cele biznesowe
  • Ustalenie harmonogramu onboardingu, ustalenie quick wins projektu
  • Poznanie zespołów – rozdzielenie ról

Forma prowadzenia projektu

Czas trwania:
8 tygodni

8-10 warsztatów
online

Jeden warsztat trwa
do 2 godzin zegarowych

Warsztaty mogą być nagrywane (za zgodą klienta, do użytku wewnętrznego)

Pełne wsparcie wdrożeniowe bieżąca dostępność ekspertów HubSpot BusinessWeb

Dostęp do Akademii Wiedzy
BusinessWeb i nagrań video

Wsparcie powdrożeniowe

  • 4 godziny wsparcia powdrożeniowego
  • 4 tygodnie po zakończeniu wdrożenia
  • Zapytania poprzez system help desk BusinessWeb
  • Forma mailowa, telefoniczna, video

Uzupełnij onboarding HubSpot
o dodatkowe usługi BusinesWeb

Onboarding może być rozszerzony o wsparcie procesowe

Otrzymaj dostęp do ekspertów procesów obsługi klienta, którzy dostarczają najlepsze praktyki i pomagają zdefiniować efektywne procesy pracy pracowników. Dzięki czemu będziesz mógł szybko wprowadzić nowych pracowników do pracy na Service Hub.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Chcesz wdrożyć HubSpot Service Hub albo masz jakieś pytania?

Wybierz datę i godzinę rozmowy w kalendarzu poniżej.
Jeśli nie znalazłeś dla siebie terminu → skontaktuj się z nami

Wybierz datę i godzinę rozmowy w kalendarzu poniżej.
Jeśli nie znalazłeś dla siebie terminu