100% Onboarding HubSpot Service Hub

Uporządkuj obsługę klienta i zwiększ efektywność całego zespołu obsługi

Zapewniamy jak najszybsze zautomatyzowanie kluczowych procesów obsługi klienta

Pomagamy zaprojektować efektywny proces obsługi klienta oparty o kluczowe funkcje Service Hub, jak system ticketowy, baza wiedzy i badania satysfakcji klientów.

Zakres wdrożenia
HubSpot Service Hub

💡 Na przykładzie HubSpot Professional

Przygotowanie
techniczne systemu

więcej »

Proces obsługi klienta
na HubSpot

więcej »

Codzienna praca
obsługi klienta

więcej »

Automatyzacja procesu obsługi

więcej »

Budowa
Bazy Wiedzy

więcej »

Badanie i ankietowanie klientów

więcej »

Integracje Hubspot z aplikacjami firm trzecich

więcej »

Raportowania i mierzenie efektywności procesów

więcej »

Przygotowanie techniczne systemu

Pełna konfiguracja techniczna systemu – użytkownicy, maile, aplikacja mobilna, kalendarz, spotkania, integracja z Gmail/Outlook RODO, konfiguracja bazy wiedzy i ankiet klientów

Omówienie i demonstracja zasad migracji danych do systemu – kontakty, tickety

Proces obsługi klienta na HubSpot

Zapoznanie zespołu z funkcjonalnościami Service Hub HubSpot

Zapoznanie z najlepszymi praktykami tworzenia procesu obsługi klienta na HubSpot, budowy kanałów kontaktu przez email, formularz, chat/bot, Facebook Messenger

Pomoc w mapowaniu procesu obsługi klienta, w kontekście jego całościowej ścieżki korzystania z usług firmy

Szkolenie z obsługi systemu w ramach funkcji inbox i tickets, baza wiedzy, ankiety badań klientów

Zapoznanie z procesami zarządzania ticketami i doradzenie w zakresie ich automatyzacji

Zasady tworzenie i wykorzystania bazy wiedzy w procesach automatyzacji obsługi klienta

Dostarczenie najlepszych praktyk w zakresie ankietowania i badania satysfakcji klientów