100% Onboarding HubSpot Sales Hub

Usprawnij komunikację z potencjalnymi klientami, zautomatyzuj rutynowe zadania, przyśpiesz zamykanie transakcji

Zapewniamy jak najszybsze rozpoczęcie pracy przez zespół sprzedaży na HubSpot

Stawiamy na szybką migrację niezbędnych danych, ustawienie procesów początkowych i rozpoczęcie prac przez dział sprzedaży. Zapewniamy sukcesywne wsparcie monitoring prac zespołu sprzedaży, tak aby ustanowić rutynę pracy na CRM. 

W przypadku gdy klient nie ma zdefiniowanego procesu sprzedaży, zapewniamy jego określenie i wdrożenie.

Zakres wdrożenia
HubSpot Sales Hub

💡 Na przykładzie HubSpot Professional

Przygotowanie
techniczne CRM

więcej »

Proces sprzedaży
na HubSpot

więcej »

Codzienna praca sprzedawcy

więcej »

Współpraca marketing – sprzedaż

więcej »

Automatyzacja procesu
sprzedaży

więcej »

Strategie Account Based Marketing

więcej »

Integracje Hubspot z aplikacjami firm trzecich

więcej »

Raportowania i mierzenie efektywności sprzedaży

więcej »

Przygotowanie techniczne CRM

Pełna konfiguracja techniczna systemu – użytkownicy, maile, aplikacja mobilna, kalendarz, spotkania, integracja z Gmail/Outlook RODO

Omówienie i demonstracja zasad migracji danych do systemu – kontakty, transakcje, produkty

Proces sprzedaży na HubSpot

Zapoznanie zespołu z funkcjonalnościami CRM HubSpot

Zapoznanie z najlepszymi praktykami tworzenia procesu sprzedaży na HubSpot, od pozyskania kontaktów po zamykanie transakcji

Wsparcie w zakresie mapowania procesów sprzedaży, tworzenie skutecznego lejka sprzedaży

Wprowadzenie do pracy na contacts, companies i deals

Zapoznanie z funkcjami lead status i lifecycle stage – umożliwienie kontroli procesu sprzedaży

Codzienna praca sprzedawcy na HubSpot

Proces codziennej pracy na kontaktach, tworzenie widoków, raportów, posiadanie wiedzy o statusie kontaktów

Proces codziennej pracy na kontaktach, tworzenie widoków, raportów, posiadanie wiedzy o statusie kontaktów

Wykorzystanie szablonów dokumentów i snippets

Umawianie spotkań za pomocą meetings – integracja z kalendarzem

Repozytorium dokumentów na HubSpot

Wykorzystanie aplikacji mobilnej

Praca z zadaniami w systemie, tworzenie kolejek zadań i automatyzacja zarządzania zadaniami

Praca z ofertami – wykorzystanie funkcji Quotes

Automatyzacja follow up za pomocą Sequences

Współpraca marketing – sprzedaż

Integracja procesów sprzedaży w działaniami marketingu, przekazywanie kontaktów do działu sprzedaży z działań marketingowych

Target Account – Strategie Account Based Marketing

Funkcja Target Account

Praca na kontach i śledzenie sprzedaży do wybranych najważniejszych firm

Automatyzacja procesu sprzedaży na HubSpot

Szkolenie z automatyzacji procesów na HubSpot

Automatyzacja pipeline transakcji – Deals

Automatyzacja zadań i czynność sprzedażowych

Eliminacja rutynowych czynności i ograniczenie ręcznego wprowadzania danych

Zapoznanie z najlepszymi praktykami tworzenia procesu

Integracje Hubspot z aplikacjami firm trzecich - marketplace

Analiza potencjału integracji HubSpot z aplikacjami zewnętrznymi

Zastosowanie aplikacji firm trzecich w zakresie webiar, tworzenia ofert, integracji z LinkedIn, procesami back office

Raportowania i mierzenie efektywności procesów sprzedaży

Zapoznanie z systemem raportów i dashboard w HubSpot, tworzenie własnych raportów

Praca z modułem sales analitycs - analiza skuteczności pracy zespołu sprzedaży

Najlepsze praktyki monitorowania pracy zespołu sprzedaży

Prognozowanie wyników sprzedaży – Forecasting

Sprawdź Onboarding HubSpot Sales Hub

Warunki realizacji
HubSpot Sales Hub

Przygotowanie

  • Wsparcie w zakupie licencji
  • Kickoff projektu – poznanie celów klienta, mapowanie działań na cele biznesowe
  • Ustalenie harmonogramu onboardingu, ustalenie quick wins projektu
  • Poznanie zespołów – rozdzielenie ról

Forma prowadzenia projektu

Czas trwania:
8 tygodni

8-10 warsztatów
online

Jeden warsztat trwa
do 2 godzin zegarowych

Warsztaty mogą być nagrywane (za zgodą klienta, do użytku wewnętrznego)

Pełne wsparcie wdrożeniowe bieżąca dostępność ekspertów HubSpot BusinessWeb

Dostęp do Akademii Wiedzy
BusinessWeb i nagrań video

Wsparcie powdrożeniowe

  • 4 godziny wsparcia powdrożeniowego
  • 4 tygodnie po zakończeniu wdrożenia
  • Zapytania poprzez system help desk BusinessWeb
  • Forma mailowa, telefoniczna, video

Uzupełnij onboarding HubSpot
o dodatkowe usługi BusinesWeb

Onboarding może być rozszerzony o wsparcie procesowe i sales enablement przes okres 2-3 miesiące po zakończeniu prac

Dodatkowe usługi obejmują poukładanie procesów, wypracowanie standardów i metodyk codziennej pracy sprzedawców, usprawnienie skuteczności pozyskiwania klientów i zamykania transakcji.

Pracownicy BusinessWeb to nie tylko eksperci HubSpot również praktycy procesów sprzedażowych.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Chcesz wdrożyć HubSpot SalesHub albo masz jakieś pytania?

Mariusz Gliński
CEO BusinessWeb