100% Onboarding HubSpot Marketing Hub

Szybko rozpocznij prace na HubSpot, zwiększaj ruch na stronę WWW, konwertuj więcej leadów, pozyskuj nowych klientów. 

Przeprowadzamy taki proces onboardingu , aby zapewnić jak najszybszy zwrot z inwestycji

Stawiamy na identyfikację quick wins, umożliwiających szybkie pozyskanie nowych leadów, zwiększenie dosprzedaży produktów oraz jak najszybsze poznanie HubSpot przez zespół marketingu.

Proces onboardingu dobieramy pod konkretne cele klienta a każde szkolenie ma praktyczny wymiar zastosowania HubSpot pod konkretne aktualne potrzeby.

Zakres wdrożenia
HubSpot Marketing Hub

💡 Na przykładzie HubSpot Professional

Przygotowanie
techniczne

więcej »

Lejek
marketingowy

więcej »

Współpraca marketing – sprzedaż

więcej »

Działania
reklamowe - ADS

więcej »

Strategia treści

więcej »

Social Media

więcej »

Mailingi

więcej »

Nurturing – ocieplanie leadów

więcej »

Marketing automation

więcej »

Integracje Hubspot

więcej »

Wypracowanie quick wins

więcej »

Raportowanie

więcej »

Przygotowanie techniczne

Pełna konfiguracja techniczna systemu – konta reklamowe, użytkownicy, branding, szablony stron subskrypcji i błędów, szablon bloga, podłączenie domen, RODO, analityka

Omówienie i demonstracja zasad migracji danych do systemu

Lejek marketingowy – procesy konwersji na lead

Wprowadzenie do budowy lejka marketingowego w HubSpot, zastosowanie lead status i lifecycle stage

Wprowadzenie do budowy ścieżki konwersji na leady

Szkolenie z budowy landing page, mailingów, CTA i Smart Content, pop-up forms

Formularze kontaktowe, zastosowanie progresywnego wypełniania danych

Współpraca marketing – sprzedaż

Omówienie procesu kwalifikacji leadów pod kątem przekazania do działu sprzedaży, automatyzacja procesu, zamiana lead w klienta

Przeszkolenie z najlepszych praktyk, współpracy marketingu i sprzedaży, jak tworzyć SLA

Działania reklamowe - ADS

Szkolenie z obsługi reklam – Facebook, Linkedin, Google poprzez HubSpot

Remarketing na podstawie danych z CRM

Szkolenie z raportowania działań reklamowych

Strategia treści

Zasady tworzenia strategii treści z wykorzystaniem HubSpot, moduł SEO oraz tworzenie topic clusters

Integracja Google Search Console i analiza skuteczności tworzonych treści, pod kątem konwersji

Zastosowanie blog Hubspot vs rozwiązania lokalne

Social media

Prowadzanie działań social media

Zastosowanie dostępnych narzędzi

Raportowanie skuteczności pozyskania klientów

Mailingi

Wprowadzenie w moduł mailingów i rodzajów maili w HubSpot

Zasady budowy mailignów w HubSpot

Szkolenie z segmentacji klientów

Nurturing – ocieplanie leadów

Funkcje Workflow i jak je zastosować do budowy ścieżek ocieplania leadów

Przykładowe 3-5 workflow jakie można zbudować w kontekście aktualnych działań marketingowych

Automatyzacja scoringu w HubSpot, strategia nadawania punktów za działania marketingowe

Warsztaty automatyzacji procesów marketingowych, wypracowanie 5 pomysłów na automatyzację procesów

Analiza procesów marketingowych i zastosowanie HubSpot do automatyzacji czynności

Automatyzacje działań na styku współpracy ze sprzedażą

Integracje Hubspot z aplikacjami firm trzecich - marketplace

Analiza potencjału integracji HubSpot z aplikacjami zewnętrznymi

Zastosowanie aplikacji firm trzecich w zakresie webiar, tworzenia ofert, integracji z LinkedIn, procesami back office

Wypracowanie quick wins

Wypracowanie quick wins w procesach pozyskania ruchu na stronę www – Attract

Wypracowanie quick wins w procesach konwersji leadów – Convert

Wypracowanie quick wins w procesach pozyskania klienta na ofertę firmy - Close

Raportowanie

Wprowadzenie w moduł raportowania i dashboardów

Budowa widoków analitycznych

Raportowanie SEO, treści, reklam, konwersji, kampanii, social media

Zastosowanie funkcji Campaigns i raportowania kampanii

Closed Loop Reporting – raportowanie skuteczności pozyskania klientów z działań marketingowych

Przeprowadzenie analiz danych zebranych przez HubSpot i rekomendacje usprawnień

Warunki realizacji
HubSpot Marketing Hub

Przygotowanie

  • Wsparcie w zakupie licencji
  • Kickoff projektu – poznanie celów klienta, mapowanie działań na cele biznesowe
  • Ustalenie harmonogramu onboardingu, ustalenie quick wins projektu
  • Poznanie zespołów – rozdzielenie ról

Forma prowadzenia projektu

Czas trwania:
8 -12 tygodni

8-12 warsztatów
online + wsparcie techniczne

Jeden warsztat trwa
do 2 godzin zegarowych

Warsztaty mogą być nagrywane (za zgodą klienta, do użytku wewnętrznego)

Pełne wsparcie wdrożeniowe bieżąca dostępność ekspertów HubSpot BusinessWeb

Dostęp do Akademii Wiedzy
BusinessWeb i nagrań video

Wsparcie powdrożeniowe

  • 4 godziny wsparcia powdrożeniowego
  • 4 tygodnie po zakończeniu wdrożenia
  • Zapytania poprzez system help desk BusinessWeb
  • Forma mailowa, telefoniczna, video

Uzupełnij onboarding HubSpot
o dodatkowe usługi BusinesWeb

Onboarding może być rozszerzony o generowanie leadów, kampanie mailingową i strategię inbound marketing

Pracownicy BusinessWeb to nie tylko eksperci HubSpot również praktycy strategii marketingowych.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Chcesz wdrożyć HubSpot Marketing Hub albo masz jakieś pytania?