Case study “Nie mamy czasu na telefony. Tylko maile”

Przeczytanie artykułu zajmie Ci: 2 minut

O firmie

Firma specjalizująca się w handlu międzynarodowym.

Pojedyncze transakcje zawierają dużą liczbę małych opakowań jednostkowych. Dostawcami i klientami są podmioty z różnych krajów w zależności od zapotrzebowania. Głównym kanałem komunikacji są wiadomości email.

Wyzwania

Firma ma możliwość realizowania sprzedaży do bardzo dużej liczby potencjalnych odbiorców. Wyzwaniem jest utrzymanie bieżącej komunikacji z aktualnymi jak i potencjalnymi kontaktami. Zadanie to wykonywane jest przez jednego pracownika. Za względu na liczbę kontaktów preferowaną formą komunikacji są wiadomości email. Wskazana osoba prowadzi negocjacje zarówno z klientami jak i dostawcami, co prowadzi do ogromnej liczby interakcji z różnymi kontrahentami.

Sprzedawane produkty różnią się markami oraz indywidualną specyfikacją. Oferowany asortyment posiada wiele wariacji, co z kolei prowadzi do mnogości ofert. Kluczowym zadaniem jest przesyłanie tylko ofert zawierających konkretne produkty do konkretnych zainteresowanych nimi klientów.

„nie mamy czasu na telefony, pracujemy na meilach”

Rozwiązanie

Stworzyliśmy spersonalizowane sekwencje meilowe oparte na różnych etapach interakcji z danym kontrahentem, pozwalających na automatyczne wysyłanie wiadomości bez zaangażowania sprzedawcy, do momentu odpowiedzi od odbiorcy.

Przygotowaliśmy „tagi” określających zainteresowanie danymi markami czy produktami pozwalające na szybkie wyselekcjonowanie potencjalnych dostawców i odbiorców dla konkretnych produktów. Stworzenie dynamicznych list oraz widoków pozwala na szybką wysyłkę sekwencji wiadomości dla konkretnej grupy odbiorców.

Przygotowaliśmy zautomatyzowane rozwiązania, które na podstawie zachowania odbiorców przypisują im odpowiednie statusy. Pozwala to na selekcję najlepiej rokujących na zamknięcie transakcji kontrahentów i skupienie działań na nich w pierwszej kolejności. Kontrahenci wykazujący niskie zaangażowanie, kierowani są do komunikacji masowej. W przypadku braku działań czy komunikacji z danym kontrahentem, stworzyliśmy automat tworzący zadania dokładnie wskazujące jakie działania i z kim należy bezzwłocznie rozpocząć.

Korzyści

Oszczędność czasu w komunikacji z wieloma kontaktami, przy jednoczesnym skupieniu się na najbardziej wartościowych kontaktach.

Skrócenie czasu wdrożenia z kilku miesięcy do kilku tygodni

Możliwość selekcji kontaktów względem zainteresowania konkretnymi produktami i przygotowanie dla nich dedykowanych ofert

Automatyzacja aktualizacji statusów klientów wskazująca, którymi kontaktami należy się zająć w pierwszej kolejności, a który wymagają ogrzewania marketingowego.

New call-to-action