Budowa i realizacja strategii marketingowej

Przeczytanie artykułu zajmie Ci: 4 minut

O firmie

Monevia sp. z o.o. to lider w sektorze bieżącego finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To najdłużej działający w Polsce fintech mikrofaktoringowy, który sfinansował do tej pory niemal 300 mln zł faktur niewymagalnych. Faktoring jawny od Monevii wspiera płynność finansową i wzmacnia bezpieczeństwo transakcji w relacjach B2B.

Monevia działa globalnie, wykorzystując środowisko on-line i zaawansowane technologie, w tym autorską innowacyjną Platformę Monevia., która stanowi w pełni funkcjonalny system obsługujący należności. Rozwiązanie to umożliwia sprzedaż faktur przed terminem wymagalności, a dzięki intuicyjnemu panelowi klienci mogą zarządzać wierzytelnościami 24/7. Na co dzień z Platformy Monevia korzysta przeszło 4 000 firm.

Dzięki faktoringowi od Monevii klienci odzyskują gotówkę zamrożoną w formie faktur z odroczonym terminem płatności, nawet w dniu ich wystawienia. Pieniądze mogą przeznaczyć na dowolny cel. Faktury można sprzedawać stale lub doraźnie w zależności od potrzeb – Platforma Monevia pozostawia pełną swobodę decyzyjną, kiedy i jakie faktury finansować.

Wsparcie płynności finansowej faktoringiem od Monevii pozwala klientom utrwalać wizerunek rzetelnego partnera, dzięki terminowemu wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań handlowych oraz utrwalać pozytywne relacje biznesowe dzięki stosowaniu wydłużonych terminów płatności.

Wyzwania

Najważniejszym wyzwaniem firmy było wypracowanie strategii marketingowej i wsparcie w działaniach marketingowych, aby zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów oraz poprawić widoczność firmy i jej oferty w Internecie.

Monevia działa na bardzo konkurencyjnym rynku, dlatego kluczowym elementem w procesie pozyskiwania klientów było znalezienie silnego wyróżnika firmy. Aby to osiągnąć musieliśmy wyraźnie zdefiniować grupy klientów i stworzyć dla nich odpowiednią komunikację, która odpowiadałaby ich potrzebom. Do tej pory oferta firmy miała ogólny charakter i nie była dopasowana pod konkretne potrzeby klienta. 

Dotychczasowe działania marketingowe nie wykorzystywały także wszystkich ważnych kanałów pozyskiwania klientów. Prowadzone kampanie nie zapewniały odpowiedniej liczby dobrych leadów sprzedażowych. Nie miały one też stałego charakteru i nie gwarantowały stabilnego napływu klientów. Również strona internetowa miała swoje ograniczenia, przez co konwersja była niższa od oczekiwanej.  

Rozwiązania

Plan marketingowy

Naszą współpracę rozpoczęliśmy od kompleksowego planu marketingowego, który uwzględniał opracowanie person, czyli potencjalnych klientów, do których kierowalibyśmy działania.
Warsztaty planu marketingowego odpowiedziały nam nie tylko na pytanie, do kogo mamy adresować komunikat reklamowy, ale przede wszystkim, jaki rodzaj komunikatu w najlepszy sposób odpowiada na potrzeby i rozwiewa obawy klienta, który chce skorzystać z faktoringu.
Działania te pozwoliły opracować szczegółowy materiał, który pozwolił na zaplanowanie regularnych, spójnych graficznie i komunikacyjnie działań marketingowych na kolejne miesiące. Działania obejmowały strategię reklamy, pozycjonowanie strony WWW i zmiany na stronie WWW.

Wsparcie w zakresie komunikacji afiliantów i partnerów biznesowych

W związku z rozwojem oferty poprzez systemy partnerskie i afiliacyjne zapewniliśmy wsparcie w komunikacji marketingowej oraz wykorzystaliśmy zbudowany system landing page’y, aby zwiększyć konwersję prowadzonych działań.

System dedykowanych landing page’y do kampanii reklamowych PPC i wsparcia sieci afiliacyjnej

Głównym elementem działań w tym obszarze było zbudowanie systemu ponad 40 landing page’y ze spersonalizowaną komunikacją do każdej z grup klientów. Szybkość i elastyczność systemu pozwolił dostosować prezentację oferty do wymogów rynku i potencjalnych grup klientów.

Budowa strategii treści

Przeprowadzone analizy pozwoliły określić, jakie treści należy stworzyć, aby zwiększyć widoczność Monevii w internecie i zaprezentować ofertę faktoringu. Na podstawie przeprowadzanych analiz został stworzony plan tworzenia treści.

Kampanie reklamowe PPC – Google Adwords i Facebook

Dzięki zastosowaniu dedykowanych landing page’y do kampanii PPC osiągnięto wysokie wyniki konwersji w przedziale 9-14% na każdym z używanych landing page’u.

Budowa nowej strony internetowej dostosowanej do SEO i komunikacji do person www.monevia.pl

Aby zwiększyć elastyczność zmian na stronie internetowej oraz dostosować jej funkcjonalność do SEO, wdrożyliśmy nową wersję strony opartą o CMS WordPress i Elementor.

Realizacja opisanych powyżej działań przyniosła następujące korzyści:

Regularne pozyskiwanie nowych leadów i klientów

Pozyskiwanie nowych afiliantów i partnerów

Stworzenie spójnej komunikacji tekstowej i graficznej dostosowanej do grup docelowych klientów (wyróżnienie oferty firmy poprzez kampanię all inclusive)

Zorganizowanie regularnych procesów planowania działań marketingowych i szybkich reakcji na zmieniające się otoczenie biznesowe

Stworzenie planu marketingowego i zwiększenie konwersji z działań reklamowych

Zwiększenie widoczności firmy w wyszukiwarce Google